נובר המזח

חיפושית חדשה שפלשה לארץ ישראל בשנת 2012 היא נובר המזח החיפושית ידועה כמזיקה לעצים רהיטים  דקים פרגולות ואפילו עצים רטובים (גם במים מלוחים וגם במים מתוקים) המזיק נראה גם באזור הכרמל וגם באזור ירושלים הוא מופץ באמצעות האדם המעביר עצים נגועים במזיק מכאן יש דרישה לבצע חיטוי בעצים העוברים ממקום למקום על מנת להדביר את נובר המזח

התפתחות של נובר המזח:
החיפושיות הבוגרות חיים 2-10 ימים בזמן הזה הם מזדווגים ומטילים ביצים הביצים שרותם מטילה הנקבה בעץ כ100 יחידות לכל הטלה הזחלים הבוקעים מהביצים יכולים לכרסם בעץ עשרות סנטימטרים לאורך העץ משך ההתפתחות של המזיק נמשך בדרך כלל כשנה.

ישנה אפשרות לייבש את הלחות בעצים במידה ולא הצלחנו יש לבצע הדברה באמצעים כימיים ליצחק המדביר פתרונות יצירתיים ומקצועיים להדברת מזיקים הנוברים בעץ
 

המזיקים בארצנו: