כיסוח והדברת תעלות ניקוז נחלים, מאגרי מים ושטחים פתוחים

עבודות כיסוח והדברה של עשבייה שיחים ועצים בגדלים בתעלות הניקוז וחוסמים את זרימת המים בתוך התעלה ומונעים הצפות.

עבודות אלו נדרשות לתחזוקה של עבודות כיסוח צידי דרכים, תעלות ניקוז, דפנות מאגרים, נחלים ליצחק שרותי הדברה וגיזום עצים פתרוות בכיסוח עשבייה בשטחי בור בעזרת מכשירים מכאנים חרמשים וטרקטורים.

על מנת למנוע שריפות יש לכסח את העשבייה הקיימת ולהדביר אותה.
כמו כן מניעת עשבייה בתוך תעלה תגרום לזרימה טובה יותר של המים.
לנו הפתרון בשבילכם לטיפול כיסוח והדברה בשטחי בור תעלות ניקוז ועוד…

עבודות כיסוח קני סוף הגדלים בתוך תעלות הניקוז וחוסמים את זרימת המים בתוך התעלה ועלולים לגרום להצפה של אזורים שלמים.

המזיקים בארצנו: