טוואי התהלוכה

טוואי התהלוכה תהלוכן האורן חרק מקבוצת הפרפראים ממשפחת העש הנמצא בעיקר על עצי האורן כמו בתמונה אנו רואים כי בכל ירידה ועלייה של הזחלים מהעץ הם הולכים בשורה כמו בתהלוכה ומכאן שמו תהלוכן האורן
הנקבה מטילה את הביצים בסוף הסתיו ולקראת סוף נובמבר בוקעים אחרוני הביצים אז מומלץ לבצע הדברה נגד טוואי התהלוכה בעצים.

מי שלא טיפל בעצים ובכל זאת יהיו לו זחלים של טוואי התהלוכה על העצים ימצא כי בחודש ינואר הוא יראה את הקינים של טוואי התהלוכה על העצים קינים בצבע לבן אשר נושאים בתוכם את הזחלים של תהלוכן האורן.

במידה ולא יטופלו עצי האורן בסוף חודש נובמבר תחילת דצמבר יהיו הזחלים בחודשים פברואר מרץ עם שיערות צורבות שיערות אלו יגרמו לאדם לגירודים ובפגיעה בעין עלול לגרום לנזק עד עיוורון. לכן טוואי התהלוכה נחשב חרק מזיק אשר יש לטפל בו.

עם תחילת האביב יורדים זחלי טוואי התהלוכה מעץ האורן בשיירה ארוכה אל הקרקע בסיום שלב 5 של הזחלים נכנסים אל האדמה ומתגלמים בחודש יוני הופכים לעש שיעוף במשך כל הקיץ עד להטלת הביצים של תהלוכן האורן.

 בחודש 8-9 ואז שוב אנו חוזרים לאותו מחזור החיים של טוואי התהלוכה בעל 5 דרגות זחל המתפתחים מסוף דצמבר עד מרץ אפריל.

רבים נוהגים להתבלבל בין תהלוכן האורן לדובון הקורים זוהי תולעת מאוד דומה אך דובון הקורים אינו מסוכן לאדם כמו תהלוכן האורן ואינו מטייל בתהלוכה ואינו נמצא בצמרות העצים.

לעיתים עצי אורן שיהיו נגועים בתהלוכן האורן יהיו מסוכנים לסביבה בחודשים פברואר מרץ לדוגמא עץ נגוע עם עשרות קנים בגן ילדים יכול להפסיק את פעולת הגן עד לטיפול יסודי בשטח של תהלוכן האורן.

את הטיפול נגד תהלוכן האורן מומלץ להקדים לתחילת החורף במידה ולא טיפלתם יש באפשרותינו גם להסיר את הקנים של תהלוכן האורן מהעץ ולהשמיד את הזחלים פעולה זו דורשת ניסיון וידע אנו לא ממליצים לכם לנסות להסיר את הקנים לבד הדבר עלול לפגוע באדם שינסה להסיר אותם.

המזיקים בארצנו: