חולדות

החולדה משתייכת למשפחת העכברים והיא מוכרת יותר בשמה – עכברוש. החולדה הינה בעל חיים מסוכן לאדם. היא עלולה לנשוך ואף להעביר מחלות. החולדה מצליחה לפלס לעצמה את דרכה באמצעות שיניה החדות וכך היא מגיעה דרך צנרת הביוב או מחילות באדמה כמעט לכל מקום בו היא מוצאת את מזונה.

הרחקת החולדות או לכידתן – רק על ידי אנשי מקצוע.

המזיקים בארצנו: