הדברת כנימה קמחית

הכנימה הזאת מתרבה במהירות. כנימה קמחית  מכונה גם בכינוי קמחית ההדר, Planococcus citri, מזיק כלל-עולמי  ומין פולש במדינת ישראל בעל טווח פונדקאים רחב. על העיקריים שבהם נמנים ההדר, אפרסמון, בננה, גפן וכן מינים רבים של צמחי נוי בעיקר תוקפת בנוי את ההיביסקוס הקמחית גורמת לנזק ישיר ועקיף לצמח הפונדקאי על-ידי מציצת נוזלי הצמח מצינורות ההובלה של הצמח הנזק הישיר מתבטא בעיוות והצהבה של עלוות העלים כאשר לעיתים בנשירת עלים.

במצב שכזה עלולים גם פרחים ופירות להיפגע מהעץ או השיח. הנזק העקיף נוצר כאשר נראת בשטח כמות רבה של טל-דבש המופרשת על-ידי הכנימה. הפרשה מתוקה זו נצמדת לעלים, גבעולים, פרחים ופירות שם היא משמשת לבסיס גידול לפטריות הפייחת. זו האחרונה, לבד מהנזק החמור שהיא גורמת, מביאה גם להפרעה חמורה בתהליך החדירה ברקמות ירוקות של הצמח. בהדרים, טל הדבש שמפרישה הכנימה הקמחית שיושבת בעוקץ הפרי מושך מזיקים נוספים ביניהם עש החרוב ועש קליפת ההדר. ביחד המזיקים מחריפים את הנזק עד כדי נשירת הפרי.

הנקבה מטילה את הביצים לתוך שק סמוך לשורש בדרך כלל ומיתוך השק בוקעים הזחלים תוך חודש משלימה הכנימה הקמחית את מחזור החיים שלה ומתפרצת והופכת מביצה לכנימה בוגרת.

בשיחי ההיביסקוס נראת הכנימה הקמחית תוקפת את השיח בשיחים שלא מטופלים לאחר תקופה ארוכה נראה כי השיחים מושמדים ולא מצליחים להתאושש מהכנימה הקמחית בסופו של דבר לכן אם אתם מזהים את הכנימה הקמחית אצלכם רצוי להדביר אותה על מנת שלא קיימות כל מיני שיטות הדברה להדברת כנימה הקמחית ליצחק המדביר שיטה חדשנית ומצליחה להדברת הכנימה הקמחית.

אזהרה: אם לא נדביר את הכנימה הקמחית כשנבחין בה בהתחלה היא עלולה להתרבות ולהשמיד לגמריי את העץ או השיח שעליו היא נמצאת.

המזיקים בארצנו: